Ting å tenke på før låneopptak

Lån og gjeld

Er du interessert i å ta opp et lån har du sikkert hørt ordene lån og gjeld. Disse to ordene reflekterer noe som er ganske forskjellig, men tett knyttet sammen. Et lån er selve handlingen ved å låne penger fra noen. Gjeld er resultatet av at du tar opp et lån. Man kan godt se på det i et tidsperspektiv hvor lånet er det første steget og gjelden er steg to, som et resultat av steg en. Du får ikke gjeld uten at du allerede har tatt opp et lån. Men, det skal sies at disse to ordene ofte går litt om hverandre da nordmenn ofte ikke er så nøyaktige i bruken av begreper.

Behov

Når du ser på muligheten for å ta opp et lån er det viktig at du har undersøkt ditt behov. Du tar vanligvis opp et lån for å tilfredsstille et behov som du har. Er dette behovet noe som må tilfredsstilles eller kan du for eksempel vente med å tilfredsstille behovet til du har selv spart opp pengene. Det er mye som vi alle ønsker oss som ikke fortjener tiden eller pengene som vi noen ganger bruker på disse ønskene. Her må du ta en ganske god vurdering om hva du vil og hva du kan.

Betjene lånet

Når du vurderer om det er smart eller ikke smart å ta opp et lån må du regne på hvordan dette beløpet påvirker din økonomi. Har du råd til å betjene dette lånet som du har lyst på eller blir det rett og slett for mye for din økonomi å få en ekstra regning i posten hver eneste måned på 3.000 kroner til kanskje så mye som 7.000 kroner? Det er ganske mye penger som fort kan bli en stor prøvelse hvis du allerede har mange regninger. Har du for eksempel en større familie kan det være mange uante kostnader som du enten ikke tar med i kalkuleringene eller som du bare ikke tenker på.

Budsjett

Den beste måten å komme frem til hvor mye du skal ta opp i lån eller om du i det hele tatt bør låne penger er ved å regne på det. Sett opp et budsjett. Budsjett er en fin måte for deg å liste opp alle dine inntekter og alle dine kostnader. Da får du visualisert hvor mye du bruker på de forskjellige postene. Selve utgangspunktet med en slik øvelse er å få oversikten over hvor mye du har igjen til ekstra ting hver eneste måned. Denne ekstra avgjør om du bør ta opp lån eller ikke. Du får samtidig en veldig god oversikt over egen økonomi som i tillegg kan gi deg en fin oversikt over kostnader som du kan kutte. Det er ikke noe vits å bruke penger for å bruke de. Du kan like godt spare penger på en måte som gjør at du heller kan bruke pengene på noe bedre senere.