Innhent flere tilbud på forbrukslån

Innhent flere tilbud på forbrukslån, fordi det gir deg en god, velinformert innsikt, i hva du kan forvente, og det kan også gi deg en forhandlingsposisjon. Selv om du får et tilbud, er du ikke forpliktet til å signere noen avtale. Det er ikke før du har signert en eventuell låneavtale, at du skal forholde deg til betingelsene banken setter.

Bruk dette til din fordel, fordi med et eller flere tilbud, kan du sjekke rentene du vil betale på lånet Lavere renter gir lavere månedlig utgifter – så enkelt er det. Andre ting, som er viktig, er hvor mye det koster å opprette selve lånet, dette er administrative utgifter, og hvor mye det er i eventuelt termingebyr. Termingebyr er en løpende utgift, som ikke gir deg skattefradrag, så dette punktet er også viktig – lavest mulig beløpt altså.

Finansagenter kan hjelpe deg

Finansagenter som Loans.no, eller låne-megler som det også kalles, er et kostnadsfritt mellomledd. Det pleier i hvert fall å være helt gratis. Loans kan hjelpe deg med å videreformidle lånesøknaden til flere banker samtidig. Så hvorfor skal du ikke bare gjøre jobben selv? Vel, fordi det krever mye tid å lete opp hver enkelt kredittbank og sende ut lånesøknad til hver enkelt.

Det låne-megleren gjør for deg, er å sende ut en samlesøknad til deres samarbeidsbanker. Bankene gir deg så et tilbud med utgangspunkt i de opplysningene du sender inn. Det er ingen krav til at du skal akseptere et tilbud, og du kan sile ut de du ikke vil gå videre med. Noen kan oppleve store sprik i hvilken rente de blir tilbud. Nettopp på grunn av dette, er det fornuftig å hente inn flere tilbud, og gjerne fra en låne-megler, fordi da får du et bilde av hvor lav rente du kan forvente.